Leden inschrijfformulier

Volledige naam

Voornaam
Achternaam
Roepnaam
Bedrijfsnaam

Privé adres
Postcode
Woonplaats

Factuuradres
Postcode
Plaats

Geboortedatum
Telefoon
Mobiel
Email
Website
Wat is je motivatie om lid te worden van SWOT?
Voorwaarden

CONTRIBUTIE

Met de ondertekening van dit formulier ga je akkoord met de contributie van €300,- per jaar.

TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S

In het kader van de Wet op de Privacy heeft het bestuur besloten dat plaatsing van foto’s op
social media, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, uitsluitend plaats mag vinden na overleg en
goedkeuring van het bestuur. Alvorens plaatsing (en dan met name Facebook) worden de foto’s
eerst aan het bestuur voorgelegd ter goedkeuring.

Foto’s geplaatst in de WhatsApp groep zijn uitsluitend voor privé gebruik mogen zonder
toestemming niet aan derden openbaar gemaakt worden.

Het bestuur van Strong Women on Top erkent geen enkele aansprakelijkheid als deze regel
wordt overtreden.

Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s gemaakt op bijeenkomsten van de SWOT
gebruikt mogen worden:

  • op de website van Strong Women on Top
  • op sociale-media accounts van Strong Women on Top